Reisitingimused

 

Üld:

>> Solar Tour OÜ järgib oma tegevuses Võlaõigusseadust, Turismiseadust ja teisi EV seadusi.

>> Solar Tour OÜ on reisikorraldaja ja vastutab selle eest, et reis vastaks oma kirjeldusele, mis on kajastatud koduleheküljel (www.solartour.eu).

>> Solar Tour OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud force majore`i tõttu.

>> Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel, mida saab alati ka reisikorraldaja kaudu osta

>> Reisija haigestumisel või õnnetuse korral, abistab reisikorraldaja teda kõigiti ja reisija tasub sellega seotud lisakulud.

Reisi hind ja reisi eest tasumine

>> Kui reisi hind sisaldab tellitud lennureise, siis tuleb 50 päeva enne reisi maksta 50% ja 31 päeva enne reisi toimumist ülejäänud 50% reisi kogumaksumusest.

>> Kui reisini on jäänud vähem, kui 31 päeva, siis tuleb maksta 100% reisi maksumusest.

>> Kui reis sisaldab bussi või laevareisi ja algab Eestist, siis tuleb maksta 45 päeva enne reisi 50% ja 21 päeva enne reisi ülejäänud 50% reisi maksumusest.

>> Kui reisini on 100 päeva või rohkem, siis tuleb tasuda broneerimistasu, mis on 10% reisi maksumusest, mida ei tagastata ja ülejäänud makstakse 50 päeva enne reisi 45% ja 31 päeva enne reisi 45% reisi maksumusest.

>> Maksetähtajad kehtivad, kui ei ole tellimuses või konkreetse reisi kirjelduses märgitud teisi kuupäevi ja tingimusi

>> Reisi hinna sisse ei kuulu viisa, kindlustus ja ekskursiooni kulud, kui tingimustes pole öeldud teisiti.


Annulleerimise tingimused


>> Kui annulleerimine toimub rohkem, kui 31 päeva enne reisi, tagastatakse kogu summa, millest on
kinnipeetud 60€ tehtud kulude katteks või broneerimistasu.

>> Kui annulleerimine toimub rohkem kui 15-31 päeva enne reisi, tagastatakse 50% makstud summast

>> Kui annulleerimine toimub rohkem kui 7-15 päeva enne reisi, tagastatakse 25% makstud summast

>> Kui annulleerimine toimub vähem kui 7 päeva enne reisi, siis raha ei tagastata, samuti reisile
mitteilmumise puhul , raha ei tagastata


Reisija kohustused ja vastutus


>> Reisija on kohustatud järgima reisikorraldaja kehtestatud juhendeid ja reegleid, hotellide ja transpordivahendite eeskirju

>> Reisija vastutab kahju eest , mida tema tegevus on põhjustanud reisikorraldajale

>> Reisija vastutab oma reisidokumentide ja nende korrashoiu eest

>> Reisija on kohustatud läbi lugema reisitingimused ja reisiprogrammi


Reisikorraldaja õigused


>> Reis ära jätta, kui ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid ja teatama viivitamatult klientidele reisi ärajäämisest

>> Reisija saab sissemakse tagasi, kui reisikorraldaja jätab reisi ära temast sõltumatutel põhjustel ja lisakompensatsiooni õigust kliendil ei ole

>> Õigus lõpetada leping, kui reisija pole õigeks ajaks reisi eest tasunud


Reisitingimuste kehtivus


>> Reisitingimused muutuvad kehtivaks mõlemale poolele, pärast esimest sissemakset ja lõpeb reisi lõppemisega

>> Tingimuste tõlgendamisest tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste käigus